Past Events

Kinnisvarakool: Riiklik järelevalve ehitise ja ehitamise üle

12 Apr 10:00 - 15:30 12 Apr 10:00 - 15:30 - Tallinn Tallinn
Kinnisvarakool Kinnisvarakool
Ehitusseadustik määrab kindlaks, kes ja millistel juhtudel teevad ehitamise, ehitise ja ehitise kasutamise üle järelevalvet. Seda, kuidas täpsemalt järelevalvet läbi viiakse...   More info

Kinnisvarakool: Üüriinvesteeringud - kas tee finantsvabaduseni?

16 Apr 10:00 - 17:15 16 Apr 10:00 - 17:15 - Tallinn Tallinn
Kinnisvarakool Kinnisvarakool
Üüriinvesteeringute koolitus on suunatud: 1.maakleritele, kes vahendavad eluruumidest üüripindu ja soovivad enda teadmisi värskendada; 2.eraisikutele ja väikeinvestoritele, kes...   More info

Kinnisvarakool: DiSC müügipsühholoogia kinnisvaramaakleritele

18 Apr 13:00 - 16:15 18 Apr 13:00 - 16:15 - Tallinn Tallinn
Kinnisvarakool Kinnisvarakool
Koolituse DiSC müügipsühholoogia kinnisvaramaakleritele. Kinnisvaratehingute closing ja kliendi vastuväidete ületamine sihtrühm on: -kinnisvaramaaklerid, kes tegelevad kinnisvara...   More info

Kinnisvarakool: Korteriühistu raamatupidamise ABC

23 Apr 09:00 - 14:00 23 Apr 09:00 - 14:00 - Tallinn Tallinn
Kinnisvarakool Kinnisvarakool
Koolitus Korteriühistu raamatupidamise ABC on suunatud: -kõigile raamatupidajatele nii neile, kes on seda tööd juba teinud kui ka neile, kes alles alustavad; -korteriühistu...   More info

Kinnisvarakool: Haldusmenetlus ehitamisel ja planeerimisel

26 Apr 09:00 - 14:45 26 Apr 09:00 - 14:45 - Tallinn Tallinn
Kinnisvarakool Kinnisvarakool
Ehitusseadustiku rakendamisel tuleb kohalikul omavalitsusel läbi viia mitmeid menetlusi, sh otsustada ehitus-ja kasutusloa andmine, keskkonnamõju hindamise algatamine, ehitus-ja...   More info

Kinnisvarakool: Eluruumi üürilepingu sõlmimine

02 May 14:00 - 17:15 02 May 14:00 - 17:15 - Tallinn Tallinn
Kinnisvarakool Kinnisvarakool
Töötoa Eluruumi üürilepingu sõlmimine eesmärk on anda osalejatele oskus koostada oma vajadustele vastav üürileping. Praktiline töötuba Eluruumi üürilepingu sõlmimine on suunatud...   More info

Kinnisvarakool: Kinnisvaraturu ülevaade 2018 aasta II kvartal

03 May 13:00 - 16:15 03 May 13:00 - 16:15 - Tallinn Tallinn
Kinnisvarakool Kinnisvarakool
Koolituse Kinnisvaraturu ülevaade eesmärk on anda: 1. põhjalik ja praktiline elamispindade ülev aade ja 2. nõuanded turuanalüüsi läbiviimiseks; 3. trendid ja prognoosid. Vaatleme...   More info

Kinnisvarakool: Kinnisvara korrashoiu süsteem

08 May 10:00 - 17:15 08 May 10:00 - 17:15 - Tallinn Tallinn
Kinnisvarakool Kinnisvarakool
Koolituse eesmärk on pakkuda täiendavaid teadmisi, oskusi ja nõuandeid kinnisvara korrashoiuga kokkupuutuvatele isikutele. Koolitus annab: -Ülevaate kinnisvara korrashoiu...   More info

Muudatused kinnisvaratehingutes uue KrtS valguses

10 May 15:00 - 17:00 10 May 15:00 - 17:00 - Tallinn Tallinn
Kinnisvarakool Kinnisvarakool
Koolitus Muudatused kinnisvaratehingutes uue korteriomandi-ja korteriühistuseaduse valguses on suunatud eelkõige: -kinnisvaramaakleritele ja kinnisvaraspetsialistidele, kes...   More info

Kinnisvarakool: Ärikinnisvara vahendamine

15 May 09:00 - 14:00 15 May 09:00 - 14:00 - Tallinn Tallinn
Kinnisvarakool Kinnisvarakool
Koolitus keskendub ärikinnisvara vahendamise temaatikale. Koolitus Ärikinnisvara vahendamine on suunatud: 1. inimestele, kes soovivad saada ärikinnisvara maakleriks; 2...   More info

Kinnisvarakool: Eluruumi üürilepingu lõpetamine

17 May 13:00 - 16:15 17 May 13:00 - 16:15 - Tallinn Tallinn
Kinnisvarakool Kinnisvarakool
Töötoa Eluruumi üürilepingu lõpetamine eesmärk on anda osalejatele nõuandeid, kuidas lõpetada üürileping juhul, kui üks lepingu osapooltest on lepingut rikkunud ja keeldub...   More info

Kinnisvarakool: Ehitisregistri elektrooniline menetlus

22 May 09:00 - 14:00 22 May 09:00 - 14:00 - Tallinn Tallinn
Kinnisvarakool Kinnisvarakool
Koolituse sihtrühm Koolituse Ehitisregistri elektrooniline menetlus. Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku rakenduspraktika sihtrühm on: -projekteerimis-ja ehitusettevõtetted...   More info

Kinnisvarakool: Planeerimisseadus ja ehitusseadustik

24 May 09:00 - 14:00 24 May 09:00 - 14:00 - Tallinn Tallinn
Kinnisvarakool Kinnisvarakool
Koolituse Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku rakendamine sihtrühm on: 1. projekteerimis-ja ehitusettevõtetted; 2. kinnisvaraarendajad; 3. maakorraldajad, riigi-ja kohalike...   More info

Kinnisvarakool: Kinnisvara arendusprojekti juhtimine

29 May 10:00 - 14:00 29 May 10:00 - 14:00 - Tallinn Tallinn
Kinnisvarakool Kinnisvarakool
Koolituse sihtrühm Kinnisvara arendusprojekti juhtimise koolitus on suunatud: -eraisikutele ja väikeinvestoritele, kes plaanivad arendada endale kuuluval kinnistul kinnisvara...   More info

Kinnisvarakool: Kinnisvara müügikoolitus

31 May 10:00 - 17:15 31 May 10:00 - 17:15 - Tallinn Tallinn
Kinnisvarakool Kinnisvarakool
Kinnisvara müügikoolitus on suunatud kinnisvaramaakleritele, kes tegelevad kinnisvara müümisega igapäevaselt või soovivad alustada tööd kinnisvaramaaklerina. Samuti on...   More info

Kinnisvarakool: Ebaseaduslikud ehitised

05 Jun 09:00 - 14:00 05 Jun 09:00 - 14:00 - Tallinn Tallinn
Kinnisvarakool Kinnisvarakool
Koolituse Ebaseaduslikud ehitised seadustamine või lammutamine sihtrühm on: 1.maakorraldajad, riigi-ja kohalike omavalitsuste 2.ametnikud; 3.kinnisvaraarendajad; 4.maaklerid ja...   More info

Kinnisvarakool: Kinnisvara ABC (1. päev)

04 Sep 13:00 - 18:00 04 Sep 13:00 - 18:00 - Tallinn Tallinn
Kinnisvarakool Kinnisvarakool
Koolitus Kinnisvara ABC on suunatud maakleritele, kes soovivad meelde tuletada kinnisvaraäri põhiolemust ja saada värske ülevaade kinnisvaraturul toimuvast. Samuti on koolitus...   More info

Kinnisvarakool: Kinnisvara ABC (2. päev)

05 Sep 13:00 - 18:00 05 Sep 13:00 - 18:00 - Tallinn Tallinn
Kinnisvarakool Kinnisvarakool
Koolitus Kinnisvara ABC on suunatud maakleritele, kes soovivad meelde tuletada kinnisvaraäri põhiolemust ja saada värske ülevaade kinnisvaraturul toimuvast. Samuti on koolitus...   More info

Kinnisvarakool: Kinnisvara ABC (3. päev)

06 Sep 13:00 - 20:00 06 Sep 13:00 - 20:00 - Tallinn Tallinn
Kinnisvarakool Kinnisvarakool
Koolitus Kinnisvara ABC on suunatud maakleritele, kes soovivad meelde tuletada kinnisvaraäri põhiolemust ja saada värske ülevaade kinnisvaraturul toimuvast. Samuti on koolitus...   More info

Kinnisvarakool: Uus riigihangete seadus ja ehitustööde hanked

25 Sep 10:00 - 17:15 25 Sep 10:00 - 17:15 - Tallinn Tallinn
Kinnisvarakool Kinnisvarakool
Koolituse Uus riigihangete seadus ja ehitustööde hanked sihtrühm on: 1. kõik ettevõtted kes osalevad pakkujana ehitustööde riigihangetel; 2. kõik avaliku sektori institutsioonid...   More info

Kinnisvarakool: Kinnisvara korrashoiu lepingute sõlmimine

27 Sep 10:00 - 13:15 27 Sep 10:00 - 13:15 - Tallinn Tallinn
Kinnisvarakool Kinnisvarakool
Kõigil ehitisi omavatel isikutel on oluline tagada ehitise kasutus-ja ohutusomadused kogu ehitise elukaare vältel. Õigusaktidest kui ka standarditest tulenevate nõuete täitmiseks...   More info


© 2019 Siguez