Kinnisvarakool: Haldusmenetlus ehitamisel ja planeerimisel

22 Nov 09:00 - 14:45 22 Nov 09:00 - 14:45 - Tallinn Tallinn
Kinnisvarakool Kinnisvarakool
Ehitusseadustiku rakendamisel tuleb kohalikul omavalitsusel läbi viia mitmeid menetlusi, sh otsustada ehitus-ja kasutusloa andmine, keskkonnamõju hindamise algatamine, ehitus-ja...   More info

Kinnisvarakool: Ebaseaduslikud ehitised

23 Nov 09:00 - 14:00 23 Nov 09:00 - 14:00 - Tallinn Tallinn
Kinnisvarakool Kinnisvarakool
Koolituse Ebaseaduslikud ehitised seadustamine või lammutamine sihtrühm on: 1.maakorraldajad, riigi-ja kohalike omavalitsuste 2.ametnikud; 3.kinnisvaraarendajad; 4.maaklerid ja...   More info

Kinnisvarakool: Kinnisvara hindamise ABC

27 Nov 09:00 - 14:00 27 Nov 09:00 - 14:00 - Tallinn Tallinn
Kinnisvarakool Kinnisvarakool
Koolitus Kinnisvara hindamise ABC on suunatud: 1. maakleritele ja eraisikutele, kes soovivad paremini mõista kinnisvara väärtuse kujunemise põhitõdesid; 2. kinnisvaraarendajatele...   More info

Kinnisvarakool: Kinnisvaraõiguse ABC

28 Nov 10:00 - 17:15 28 Nov 10:00 - 17:15 - Tallinn Tallinn
Kinnisvarakool Kinnisvarakool
Koolitus Kinnisvaraõiguse ABC on suunatud: 1. maakleritele, kes vajavad igapäevaselt infot kinnisvaratehingute vormistamisega kaasnevate juriidiliste probleemide lahendamisel...   More info

Kinnisvarakool: Ärikinnisvara vahendamine

29 Nov 09:00 - 14:00 29 Nov 09:00 - 14:00 - Tallinn Tallinn
Kinnisvarakool Kinnisvarakool
Koolitus keskendub ärikinnisvara vahendamise temaatikale. Koolitus Ärikinnisvara vahendamine on suunatud: 1. inimestele, kes soovivad saada ärikinnisvara maakleriks; 2...   More info

Kinnisvarakool: Riiklik järelevalve ehitise ja ehitamise üle

30 Nov 10:00 - 15:30 30 Nov 10:00 - 15:30 - Tallinn Tallinn
Kinnisvarakool Kinnisvarakool
Ehitusseadustik määrab kindlaks, kes ja millistel juhtudel teevad ehitamise, ehitise ja ehitise kasutamise üle järelevalvet. Seda, kuidas täpsemalt järelevalvet läbi viiakse...   More info

Kinnisvarakool: Kinnisvaraturundus ja kommunikatsioon

01 Dec 10:00 - 17:15 01 Dec 10:00 - 17:15 - Tallinn Tallinn
Kinnisvarakool Kinnisvarakool
Koolituse Kinnisvaraturundus ja kommunikatsioon internetis ning tavameedias eesmärk on anda osalejale ülevaade erinevatest interneti ja meedia kanalitest, mille kaudu saab ennast...   More info

Kinnisvarakool: Uus riigihangete seadus ja ehitustööde hanked

04 Dec 09:00 - 14:00 04 Dec 09:00 - 14:00 - Tallinn Tallinn
Kinnisvarakool Kinnisvarakool
Koolituse Uus riigihangete seadus ja ehitustööde hanked sihtrühm on: 1. kõik ettevõtted kes osalevad pakkujana ehitustööde riigihangetel; 2. kõik avaliku sektori institutsioonid...   More info

Kinnisvarakool: Kinnisvara müügikoolitus

05 Dec 10:00 - 17:15 05 Dec 10:00 - 17:15 - Tallinn Tallinn
Kinnisvarakool Kinnisvarakool
Kinnisvara müügikoolitus on suunatud kinnisvaramaakleritele, kes tegelevad kinnisvara müümisega igapäevaselt või soovivad alustada tööd kinnisvaramaaklerina. Samuti on...   More info

Kinnisvarakool: Kinnisvara korrashoiu lepingute sõlmimine

06 Dec 10:00 - 13:15 06 Dec 10:00 - 13:15 - Tallinn Tallinn
Kinnisvarakool Kinnisvarakool
Kõigil ehitisi omavatel isikutel on oluline tagada ehitise kasutus-ja ohutusomadused kogu ehitise elukaare vältel. Õigusaktidest kui ka standarditest tulenevate nõuete täitmiseks...   More info

Kinnisvarakool: Ehitisregistri elektrooniline menetlus

07 Dec 09:00 - 14:00 07 Dec 09:00 - 14:00 - Tallinn Tallinn
Kinnisvarakool Kinnisvarakool
Koolituse sihtrühm Koolituse Ehitisregistri elektrooniline menetlus. Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku rakenduspraktika sihtrühm on: -projekteerimis-ja ehitusettevõtetted...   More info

Kinnisvarakool: Planeerimisseadus ja ehitusseadustik

12 Dec 09:00 - 14:00 12 Dec 09:00 - 14:00 - Tallinn Tallinn
Kinnisvarakool Kinnisvarakool
Koolituse Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku rakendamine sihtrühm on: 1. projekteerimis-ja ehitusettevõtetted; 2. kinnisvaraarendajad; 3. maakorraldajad, riigi-ja kohalike...   More info

Kinnisvarakool: Kinnisvara ostmine kohtutäiturilt

13 Dec 13:00 - 16:15 13 Dec 13:00 - 16:15 - Tallinn Tallinn
Kinnisvarakool Kinnisvarakool
Koolituse Kinnisvara ostmine kohtutäiturilt eesmärk on anda põhjalik ülevaade kohtutäituri tegevusest kinnisvara realiseerimisel täitemenetluse protsessis, kinnisvara...   More info

Kinnisvarakool: Muudatused korteriühistu juhtimises

14 Dec 10:00 - 17:15 14 Dec 10:00 - 17:15 - Tallinn Tallinn
Kinnisvarakool Kinnisvarakool
Koolituse Muudatused korteriühistu juhtimises ja asjaajamises peale uue korteriomandi-ja korteriühistuseaduse kehtima hakkamist 2018. aastal eesmärk on anda osalejatele ülevaade...   More info

Muudatused kinnisvaratehingutes uue KrtS valguses

15 Dec 15:00 - 16:30 15 Dec 15:00 - 16:30 - Tallinn Tallinn
Kinnisvarakool Kinnisvarakool
Koolitus Muudatused kinnisvaratehingutes uue korteriomandi-ja korteriühistuseaduse valguses on suunatud eelkõige: -kinnisvaramaakleritele ja kinnisvaraspetsialistidele, kes...   More info

Kinnisvarakool: Kinnisvara korrashoiu süsteem

16 Jan 10:00 - 17:15 16 Jan 10:00 - 17:15 - Tallinn Tallinn
Kinnisvarakool Kinnisvarakool
Koolituse eesmärk on pakkuda täiendavaid teadmisi, oskusi ja nõuandeid kinnisvara korrashoiuga kokkupuutuvatele isikutele. Koolitus annab: -Ülevaate kinnisvara korrashoiu...   More info

Kinnisvarakool: Kinnisvaraturu ülevaade 2017 aasta IV kvartal

24 Jan 13:00 - 16:15 24 Jan 13:00 - 16:15 - Tallinn Tallinn
Kinnisvarakool Kinnisvarakool
Koolituse Kinnisvaraturu ülevaade eesmärk on anda: 1. põhjalik ja praktiline elamispindade ülev aade ja 2. nõuanded turuanalüüsi läbiviimiseks; 3. trendid ja prognoosid. Vaatleme...   More info

Kinnisvarakool: Kinnisvara ABC (1. päev)

06 Feb 13:00 - 18:00 06 Feb 13:00 - 18:00 - Tallinn Tallinn
Kinnisvarakool Kinnisvarakool
Koolitus Kinnisvara ABC on suunatud maakleritele, kes soovivad meelde tuletada kinnisvaraäri põhiolemust ja saada värske ülevaade kinnisvaraturul toimuvast. Samuti on koolitus...   More info

Kinnisvarakool: Kinnisvara täiendkoolitus (1. päev)

20 Mar 09:00 - 16:15 20 Mar 09:00 - 16:15 - Tallinn Tallinn
Kinnisvarakool Kinnisvarakool
Kinnisvara täiendkoolitus on suunatud maakleritele ja kinnisvaraspetsialistidele enesetäienduseks. Samuti on kursus suunatud inimestele, kel on plaanis kinnisvaraturul...   More info

Kinnisvarakool: Kinnisvara täiendkoolitus (2. päev)

21 Mar 09:00 - 14:00 21 Mar 09:00 - 14:00 - Tallinn Tallinn
Kinnisvarakool Kinnisvarakool
Kinnisvara täiendkoolitus on suunatud maakleritele ja kinnisvaraspetsialistidele enesetäienduseks. Samuti on kursus suunatud inimestele, kel on plaanis kinnisvaraturul...   More info

Kinnisvarakool: Kinnisvara täiendkoolitus (3. päev)

27 Mar 09:00 - 14:00 27 Mar 09:00 - 14:00 - Tallinn Tallinn
Kinnisvarakool Kinnisvarakool
Kinnisvara täiendkoolitus on suunatud maakleritele ja kinnisvaraspetsialistidele enesetäienduseks. Samuti on kursus suunatud inimestele, kel on plaanis kinnisvaraturul...   More info

Kinnisvarakool: Kinnisvara täiendkoolitus (4. päev)

28 Mar 09:00 - 16:15 28 Mar 09:00 - 16:15 - Tallinn Tallinn
Kinnisvarakool Kinnisvarakool
Kinnisvara täiendkoolitus on suunatud maakleritele ja kinnisvaraspetsialistidele enesetäienduseks. Samuti on kursus suunatud inimestele, kel on plaanis kinnisvaraturul...   More info


© 2017 Siguez